Doblò Combi

SIGURI

Që çdo udhëtim të jetë pa shqetësime

KSE

Për kontroll maksimal të rrugës

Kontrolli i rrugës së Doblò Combi të Ri garantohet me një mjet kontrolli elektronik të stabilitetit, KSE (sipas standardit).

Për më tepër, funksioni Hill-Holder/Kontrollues Kodrine ju ndihmon për nisjet në terrenet kodrinore, duke ofruar automatikisht xhirot për minutë frenuese (çift rrotullues frenues/braking torque) të nevojshme për të kontrolluar automjetin tuaj sa më efektivisht në pjerrësi. Përfshin AFH/HBA (Asistencën e Frenave Hidraulike)

ABS + EBD

Siguron frenim reagues dhe gradual

Sistemi i frenave me ABS 4-sensorësh plotësuar me shpërndarës elektronik të forcës së frenimit (ShEF/EBD) nuk i lejon rrotat të kyçen dhe garanton kontroll të plotë të automjetit në çdo lloj kushti, duke siguruar një veprim frenimi reagues dhe të lëmuar dhe largësi ndalimi të përmirësuar.

Sistemi i freneave me sensor 4 ABS, ben te mundur qe gomat te mos bllokohen dhe ju mundeson siguri te plote te automjetit tuaj dhe ben te mundur qe frenat te reagojne shume shpejt edhe ne distanca te vogla.

FËRKIM +

Kontroll i përmirësuar i rrugës në të gjitha kushtet.

JASTËKËT E AJRIT DHE MBËSHTETËSET E KOKËS

MBROJTJA NË FILLIM

  • Jastëkët e ajrit për shoferin dhe pasagjerin para (me kërkesë).
  • Jastëkë ajri anësorë para inovativë (me kërkesë), që mbrojnë edhe kokën edhe kraharorin.
  • Ndenjëset janë përshtatur me një mjet që, në rast impakti, e afron më shumë mbështetësen e kokës me qafën e personit, duke shmangur efekti që zakonisht njihet si “fshikullim”.

SENSORË PARKIMI

PËR TA BËRË MANOVRIMIN MË TË LEHTË

  • Sensorët e parkimit tingullojnë për të treguar praninë dhe distancën e pengesave pas automjetit.
  • Ndërtuar në prapakolp, sensorët kalojnë në gjendje automatike kur përdoret marshi për lëvizje mbrapsht.
  • Sinjali akustik sporadik është propocional anasjelltas me distancën tuaj nga pengesa, duke u kthyer në bip të vazhdueshëm kur nuk duhet të vazhdoni më tej.
  • Pasqyrë sigurie

Për të mbajtur nën kontroll pjesën e pasme të pasagjerit dhe për të mos i humbur pasagjerët nga sytë: zgjidhje mjaft e dobishme për ata që zgjedhin Doblò-n edhe për transportin e fëmijëve.

TPMS: SENSORËT E FRYRJES SË GOMAVE

GJITHÇKA ËSHTË NËN KONTROLL

Sistemi i monitorimit të trysnisë së gomave kontrollon vazhdimisht trysninë e gomave, duke treguar humbjet e trysninë drejtpërdrejt në panelin në kruskot.

PJESA E PASAGJERIT

PROJEKTUAR DHE NDËRTUAR PËR TË OFRUAR SIGURI MAKSIMALE

  • Skelet trupi me kontroll të rënies i projektuar për të përthithur impaktin në mënyre efektive.
  • Dyert e pjesës së pasagjerit janë të pajisura me shufra anësore kundra impaktit.
  • Parakolpi dhe prapakolpi kanë një shufër rënieje progresive.