Doblò cargo

Doblò cargo

GAMA DHE KAPACITETI I NGARKESËS

Kaq shumë zgjidhje të mrekullueshme për të transportuar punën tuaj

KARROCA E NGARKESËS

MË I MIRI NË KAPACITETIN KLAS TË NGARKESËS

 • Një hapësirë e gjerë dhe e njëtrajtshme me sipërfaqe të lëmuara, pa të dala.
 • Deri në 2170 mm gjatësi, i zgjatshëm deri në 3400 mm falë ndarëses rrotulluese dhe ndenjëses së pasagjerit të palosshme.
 • Deri në 1550 mm e lartë dhe 1714 mm e gjerë.
 • Kapaciteti i ngarkesës nga 3.4 në 5 m³, mund të rritet me 0.4 m³ falë ndarëses rrotulluese.
 • Gjerësia midis harqeve të rrotës 1230 mm.
 • Dysheme e veshur me dru me 6 çengela ruajtës të ngarkesës dhe fishë inspektimi.
 • Platoformë ngarkese PVC mushama, që lahet.
 • 9 tipe ndarësesh (e veshur me dru, e veshur me dru dhe kundra zhurmave, me xham, me xham dhe kundra zhurmave, shkallë, grilë dhe grilë me dy pjesë, ku njëra pjesë rrotullohet, tubor shumëfunksional me versionet e kabinës me 3 ndenjëse).
 • 2 drita shërbimi, një mbi derën e rrëshkitshme dhe tjetra mbi derën e pasme.

FURGON STANDARD

PRAKTIK, I FORTË DHE FUNKSIONUES NË ÇDO SITUATË

 • 9 versione të dispounueshme.
 • Gjatësia e karrocës së ngarkesës nga 1820 mm në 3050 mm – me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • Gjerësia e karrocës së ngarkesës nga 1518 mm në 1714 mm.
 • Lartësia 1305 mm.
 • Volumi nga 4 në 3.8 m³ – me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • Ngarkesa me fitim (Payload) nga 750 në 1005 kg.
 • Me goma speciale, amortizatorë të përforcuar dhe sistem të përmirësuar frenash.

Furgon

PBA: nga 2000 në 2400 kg
Kapaciteti: nga 750 në 1000 kg
Volumi: nga 3.4 në 4.2 m³
Interaksi (wheelbase): 2755 dhe 3105 mm

Përmasat e jashtme:
– Gjatësia: 4390 dhe 4740 mm
– Lartësia: 1845 dhe 2100 mm
– Gjerësia: 1832 mm

Përmasat e karrocës së ngarkesës:
– Lartësia: 1.31 m dhe 1.55 m
– Gjerësia: 1.714 m
– Gjerësia midis harqeve të rrotës: 1.23 m
– Gjatësia: nga 3.05 m në 3.40 m

Nr. i ndenjëseve në kabinë: 2

FURGON MAXI

35 CM MË SHUMË GJATËSI DHE NJË NGARKESË ME FITIM REKORD

 • 9 versione të disponueshme.
 • Gjatësia e karrocës së ngarkesës nga 2170 mm në 3400 mm – me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • Gjerësia e karrocës së ngarkesës nga 1518 mm në 1714 mm.
 • Lartësia 1305 mm.
 • Volumi nga 2 në 4.6 m³ me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • 1005 kg ngarkesë me fitim.

FURGON ME TAVAN TË LARTË

EDHE MË SHUMË LARTËSI, EDHE MË SHUMË HAPËSIRË

 • 8 versione
 • Lartësia 1550 mm. Gjatësia e karrocës së ngarkesës nga 1820 mm në 3050 mm – me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • Gjerësia e karrocës së ngarkesës nga 1518 mm në 1714 mm.
 • Volumi nga 4 në 4 m³ me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • Ngarkesa me fitim nga 750 në 1005 kg.

XL VAN

PJESË E SIPËRME E LARTË, INTERAKS I GJATË, HAPËSIRË SHTESË

 • Lartësia e karrocës së ngarkesës 1550 mm.
 • Gjatësia e karrocës së ngarkesës nga 21703400 mm – me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • Gjerësia e karrocës së ngarkesës nga 1518 to 1714
 • Volumi nga 05.4 m³ – me ndenjësen e përparme të pasagjerit që paloset poshtë.
 • Ngarkesa e mallit është 1005 kg.

I BËRË PËR T'U PËRSHTATUR PËR PUNËN TUAJ, I BËRË PËR T'U PËRSHTATUR PËR QYTETE

 • 3 m i gjatë, 1.82 m i gjerë dhe 4 metër katror sipërfaqe për të transportuar deri në 3 paleta Europiane ose 33 arka frutash.
 • Trup me platformë kompesate marinë dhe sponde alumini me formë palosëse.
 • Trinë shufër/shkallë me çengela për sigurimin e ngarkesës për të mbajtur deri në 300 kg.
 • Karrocë e jashtme magazimi me kyç, vendosur poshtë karrocës së ngarkesës për vendosjen e veglave deri në 2 metra të gjata.
 • Shkallë hyrëse anësore për të lehtësuar hyrjen në trup.
 • Shkallë palosëse brenda spondit…

Work-Up

PBA: nga 2400 në 2500 kg
Kapaciteti: nga 1000 kg
Zona e ngarkesës: nga 4.2 m²
Interaksi: 3105 mm

Përmasat e jashtme:
– Gjatësia: 4965 mm
– Gjerësia: 1872 mm

Përmasat e brendshme të shtratit të sheshtë:
– Gjerësia: 2.034 m
– Gjatësia: 1.818 m
– Lartësia anësore: nga 0.36 m

Nr. i ndenjëseve në kabinë: 2

KABINË ME SHASI ME PLATFORMË NGARKESE

BAZË IDEALE PËR KONVERTIM, I PËRSOSUR PËR TË PLOTËSUAR TË GJITHA NEVOJAT TUAJA TË PUNËS

2 versione të disponueshme: interaks të shkurtër (2755 mm) dhe interaks të gjatë (3105 mm).
Ngarkesë maksimale e lejuar mbi bosht rekord nga 1200 kg* (para) në 1450 kg (pas).
Gjatësi maksimale e trupit prej 2285 mm (2795 mm për versionin me interaks të gjatë), gjerësi maksimale e trupit prej 1870 mm.
Gjatësia e platformës 1765 mm (2115 për versionin me interaks të gjatë).
PBA nga 2210 në 2505 kg.
* në versionet MJt 1.6 dhe 2.0

Të gjitha tipet e trupit të automjetit mund të përshtaten lehtë për t’u përputhur me skeletin e trupit; mund të kërkohet edhe një ndërveprim i caktuar për sistemet elektrike.

Kabinë me Shasi me Platformë

PBA: 2300 dhe 2400 kg
Interaksi: 2755 dhe 3105 mm

Përmasat e jashtme:
– Gjatësia: 4211 dhe 4161 mm
– Lartësia e kabinës: 1845 mm

Gjerësia maksimale praktike: 1870 mm
Gjatësia e platformës 1765 mm (2115 për versionin me interaks të gjatë)

Ngarkesat ksimale të lejuara mbi bosht:
– Boshti para: deri në 1120 kg
– Boshti prapa: deri në 1450 kg

Nr. i ndenjëseve në kabinë: 2